Your Company Name — Your Slogan

Shërbime Fiskale & Konsulenca Kontabile

Kontabiliteti 411

• Ndihmë për klientët me çështjet e kontabiliteti

• Konsulence fiskale & Informacion mbi lehtesirat fiskale

• Deklarimet tatimore

• Administrim, perfaqsim ne lidhje me mosmarrveshjet me administraten tatimore

• Konsulence mbi problematikat fiskale, kontabile dhe bilancin

para mbrapa mbrapa para